ERP

מערכות מידע

ניהול עסקים בעידן המודרני , דורש כלים איכותיים ומתקדמים בזמן אמת שיסייעו בתהליך קבלת ההחלטות.

מערכות מידע

מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע מתמחה בחיבור בין המנהל למערכות המידע בפירמה . בין השירותים אותם מעניקה המחלקה :

הקמה והטמעה של מערכות הנהלת חשבונות.

ליווי הקמה והטמעה של מערכות מידע פיננסיות ERP ,  .ושילובם במערך החשבונאי

בנית מערכות ניהול תזרימי לפי דרישת הלקוח.