INDIVIDUAL

מחלקת פרט

ניהול עסק עצמאי דורש ידע מקצועי ותכונות אופי מוגדרות. מחלקת פרט,באה לספק את הידע המיקצועי ההדרכה וההכוונה ,בתהליך ההקמה והתפעול השוטף של העסק העצמאי.

מחלקת פרט

מחלקת פרט

מעטפת טיפול בעצמאים. המחלקה מטפלת בלקוחות עצמאיים רבים, המלווים באופן צמוד על ידי יועצי מס מיומנים ומקצועיים.

המחלקה מקפידה על טיפול אישי בכל לקוח, שנהנה מפגישות-שגרה בכל חצי שנה, שבהן הוא מקבל סקירה של העסק מבחינה מיסויית, תחזית לסוף השנה ובדיקה כלכלית של העסק. אנו מקימים את המערכות החשבונאיות לעסקים קטנים ובינוניים, בונים תוכניות עסקיות לקבלת הלוואות ממשלתיות ולקבלת אשראי מהבנקים, ועורכים את התקציב השנתי.

לקוחותינו בתחום הפרט נהנים מיתרונות שלא ימצאו במקומות אחרים, ובהם מחויבותנו להעמקה בלמידת מבנה העסק, התנהלותו והאפשרויות העומדות לפני הבעלים לשפר את איתנותו הפיננסית, וליווי צמוד של תוכניות ניהוליות ושל המלצותינו החשבונאיות.

בעלי עסקים רואים בנו שותפים לצמיחה שלהם, ואנחנו גאים בתוצאות של לקוחותינו כאילו הן היו התוצאות שלנו-אנו.