TAXES

יועץ מס

כל בעל עסק ישראלי יודע שניהול עסקים בארץ אינם עניין של מה בכך. בין שמדובר בעסק גדול, קטן או בינוני, הרי שניהול עסק בכל סדר גודל יכול להיות כאב ראש רציני מחד, ומאידך מהווה סיכון כלכלי היכול להשפיע על חייו של אדם, למעשה עד סוף ימיו. ידוע כי עסקים רבים נופלים בשנותיהם הראשונות, ולמעשה רק 10% שורדים את השנה הראשונה. מדוע? התשובה היא פשוטה וניתן לסכמה בשתי מילים: חוסר ניהול.

 

אדם פרטי שאינו בעל ניסיון בעולם העסקים, נכנס בדרך כלל לתחום עם חזון ויוזמות מבורכות, כאשר את הצד הריאלי הוא חסר. אמנם, ישנם כמה סוגים של אנשי עסקים – ביניהם כאלה הנוטים לקחת יותר סיכונים ואילו אחרים פחות, אולם את הניסיון לא ניתן לרכוש בשום אמצעי אחר, אלא באמצעות ההתנסות עצמה.

תפקידו של יועץ מס וחשיבותו

תפקידו של יועץ מס וחשיבותו

הפתרון לניהול נכון של כל בית עסק הוא פשוט. עבודה עם מחלקת הנהלת חשבונות מקצועית מחד וייעוץ של יועץ מס מאידך הם המפתחות לכל בית עסק המעוניין להבטיח את הצלחתו, לא רק לטווח הקצר. הבעיה היא שמרבית היזמים מוכנים לקחת את הסיכון ואינם רואים את המכשולים המצפים להם מבפנים.

 

יועץ מס יוכל להעניק את השירות הטוב ביותר במקרים של עוסק פטור או פתיחת תיק עוסק מורשה. כמובן, ליווי של מחלקת הנהלת חשבונות הוא שונה מליווי של יועץ מס, כאשר הנהלת חשבונות מיועדת לפעולות סבוכות ומרובות יותר השייכות לבית העסק, ואילו יועץ מס יוכל לעמוד לרשותם של יחידים הפותחים במס הכנסה תיק עוסק פטור.

 

קבלת כספים והעברתם, רכישה ומכירה, קנייה או הלוואה, תשלום מיסים ודיווח שוטף, ביצוע עסקה זו או אחרת וחישוב המיסים הצפויים כמו גם קביעת פגישות וניהול משא ומתן, יכולת של מתן צפי אמין ותגובה נכונה למקרים 'חמים' בשטח ועוד – הם רק חלק מהפעולות בהן נדרש להצליח ללא סייג המנהל החדש. בסיוע של מחלקת הנהלת חשבונות יכול כל מנהל לפנות את ראשו מהפעולות האדמיניסטרטיביות הקשורות לדיווח למדינה ולהפנות את משאביו לניהול העסק עצמו.

 

גם כאשר מדובר בפתיחת עוסק פטור נדרש ניהול תקין לאורך זמן. אמנם במקרים אלו מדובר בפחות פעולות ניהול וצרכים עסקיים פשוטים יותר לכאורה, אולם גם כאן נדרשת הבנה בסיסית והתחלתית של אופן ההתנהלות מול הרשויות השונות. כל עוסק פטור יודע כי את ההתנהלות הראשונית יש צורך לנהל ביתר דיוק, על מנת לאפשר פעולה שוטפת של העסק בטווח הארוך.