BOOKKEEPING

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של הפירמה באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה.

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

מחלקה שמשרתת את הלקוח באופן מיטבי משלוש בחינות:

 

 •  מניעת פיצול הטיפול בכספים בין שני משרדים (הנהלת חשבונות וראיית חשבון)
 • טיפול מדויק, קפדני ומקצועי בהנהלת החשבונות, מאפשר עריכת ביקורת וכתיבת דוחות מסודרת, המבוססת על נתוני הנהלת החשבונות.
 • פעילות של שיתוף פעולה, הנעשית באותו בית מקצועי, מייצרת ביטחון ושקט נפשי, החיוניים לקיום פעילות עסקית וכלכלית שוטפת.

המחלקה מנוהלת על ידי רואה חשבון, שמומחיותו היא בהנהלת חשבונות, ומהווה יתרון ללקוחותינו.

 

איש הסוד של המנהל – יועץ מס/ מנהל חשבונות

עסק מצליח, כל עסק מצליח, עובד בשיתוף פעולה עם מחלקת הנהלת חשבונות האמונה על פיקוח כספי החברה, על כל הוצאותיה והכנסותיה השוטפות באופן תדיר. למעשה, החוק בישראל מחייב ניהול מערכת חשבונות כפולה, תוך רישום קבוע של כל פעולה עסקית. מנהל חשבונות יעיל ומקצועי יתריע בהקדם על כל חריגה מהמאזן הכלכלי, על הפסדים אפשריים ועל רווחים, וכן יוכל לצפות את אחוזי ההצלחה של כל עסקה.

חריצות, ניסיון ומקצועיות

אין ספק כי הצלחתו של עסק או חברה בע"מ תלויים במידה רבה ביעילותם ומקצועיותם של יועץ המס או מחלקת הנהלת חשבונות הפועלת בחברה, וכי ככל שהם מתאפיינים ביותר חריצות ויסודיות, עירנות ומקצועיות, ניסיון ואמינות, אזי הצלחתו של העסק גדלה יותר. יחד עם זאת, המרקם הרגיש הנוצר בין מחלקת הנהלת חשבונות או, לחילופין, בין יועץ המס, לבין מנהלי החברה הינו תוצר של יחסי אמון בין שני הצדדים.

חשיבותה של מערכת יחסים נקייה ושוטפת, המתבססת על אמון מלא מצד ההנהלה ועל תפקוד מקצועי מצד מחלקת הנהלת חשבונות היא לב ליבה של ההתנהלות העסקית המוצלחת בעתיד, שכן מחלקת הנהלת חשבונות שאינה מדווחת על מידע חשוב או מתרשלת במילוי תפקידה תסב הפסדים לחברה.

קשר בלתי אמצעי עם מנהל החשבונות

כמובן שבתקשורת נקייה מרוויחים שני הצדדים. כדי ליצור מערכת יחסים פורייה שתאפשר ניהול קפדני יכול מנהל העסק ליצור קשר ייחודי עם רואה החשבון:

  • מנהל חשבונות אמין הוא המאמן הפיננסי של העסק. איתו יכול מנהל החברה להתייעץ בכל נושא קיים, החל מתכנונים עתידיים, רכישות וקניות, החלטות אסטרטגיות עסקיות אחרות וכל הוצאה כלכלית אחרת. מנהל חשבונות אמין יכול להיות חברו הטוב של בעל החברה בכל הקשור לייעוץ כלכלי ולבחירה הנכונה.

 

  • אחת הטעויות הנפוצות ביותר של מנהלי עסקים רבים נגרמת עקב תקשורת לא נקייה עם מחלקת הנהלת חשבונות או העברה לא רציפה של מסמכים שונים כגון קבלות וחשבוניות. העברת הניירת בהקדם למחלקת הנהלת חשבונות תימנע הפסדים צפויים.

 

 • למעשה, מנהל החשבונות הוא הבסיס עליו מתנהלת החברה. זאת מאחר וכספי החברה הם המאפשרים את המשך התנהלותה, ולכן, התמצאות מקסימלית של מנהל החשבונות בנעשה בחברה מתחייבת. בעל עסק אשר רואה במנהל החשבונות שלו שותף לכל דבר ועניין, יסייע לעסק לצמוח ולגדול באופן טבעי.

 

מאפייניו של מנהל חשבונות מקצועי:

  • מנהל החשבונות הוא האדם היחיד היודע את המתרחש בעסק לפרטי פרטים.

 

  • מנהל החשבונות הוא יד ימינו של בעל החברה, אשי סודו והגוף המכווין והמייעץ.

 

  • אדם שניתן לתת בו אמון מלא.

 

 • זמין עבור מנהל החברה לכל צורך.