ECONOMIC

כלכלית

הכלכלית מהווה בית לעסקים מצליחים, המספק מעטפת הגנה וגג של ידע לכל צורך עסקי של הלקוח.

המחלקה הכלכלית

מחלקה המתמחה בליווי וייעוץ כלכלי לעסקים וחברות.

במחלקה כלכלנים מנוסים, המעניקים ליווי פיננסי לחברות במצב של צמיחה, של קושי הנובע מחוסר הבנה בעבודה מול המערכת הבנקאית, או במצב של צורך לשנות את ניהול תזרים המזומנים. כלכלני המחלקה עוברים עם הלקוח תהליך של למידה, הגדרת מטרות ויעדים, זיהוי יכולות וצרכים, ומגבשים תוכנית מעשית לניהול נכון של העסק.

הכלכלית מלווה תהליכים של גיוסי אשראי בבנקים, תהליכים של מיזוג ורכישה, הערכות שווי ופיתוח אסטרטגי של חזון ותוכנית לטווח רחוק.

התמחות ספציפית בגיוסי הון ואשראי , מקרנות מדינה , ובנקים.