CAREER

קריירה

לתפיסתנו ההון האנושי הוא החשוב והמשמעותי ביותר לכל חברה. ברוח זאת, רפאל-שיטרוק מקפידים, לאורך השנים, לאתר את טובי בוגרי האוניברסיטאות והמכללות, מהפקולטות הרלוונטיות, ולתת להם ולנו את ההזדמנות לצמוח יחד.

קריירה

מבקר - מחלקת ביקורת

סטודנטים שנה ג' ואילך ומתמחים בעלי נסיון מוזמנים לשלוח קורות חיים
לדוא"ל office@rs-cpa.co.il


מנהל/ת חשבונות

מנהלי חשבונות מתחילים , עם או בלי נסיון , מוזמנים שלוח קורות חיים
לדוא"ל office@rs-cpa.co.il