COMMUNITY

תרומה לקהילה

אנו ברפאל שיטרוק מאמינים בנתינה ותרומה לקהילה .

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

הפירמה לקחה על עצמה להוביל תכנית לימודים בנושא חינוך פיננסי לנוער.

המשרד ביחד עם מר שחף ארליך המשמש כיועץ למכללה האקדמית , הרכיב תכנית לימודים שמטרת העל שלה להטמיע חינוך פיננסי ודרכי חשיבה והתנהגות צרכנית נכונה יותר .

אנו ברפאל שיטרוק חושבים שנוער אשר יקבל הקדמה נכונה ופרקטית לעולם הפיננסי, יגדל להיות צרכן נכון יותר, מבין יותר ואיש עסקים טוב יותר.

החשיפה לעולם האמיתי של העסקים מהווה לנוער הזדמנות ,לראות מקרוב את הדברים אליהם הוא נחשף יום יום.