OUR TEAM

האנשים שלנו

מערך שירותים המספק מענה לכל צורך בכל תקופה או נסיבות. משרדנו נותן מענה מקיף לצרכים החשבונאיים, העסקיים, הכלכליים, הפיננסיים והמיסויים של הלקוח, עד לפרט האחרון. אנחנו מהווים התחנה היחידה שבה מטופלים כל התחומים הללו, ובכך חוסכים ללקוח את הצורך להתרוצץ בין משרדים שונים בעלי התמחויות שונות.

מני ששון - מנהל מחלקת עצמאים

תואר: יועץ מס.
הסמכה: 1995.
מומחיות: טיפול בעצמאים ושותפויות, תכנוני מס, דיונים ברשויות המס.
מוטו: כל מתכנן מס חייב לראות את ענייני הלקוח בחיסכון מס, בדיונים ובעבודה מול הרשויות, כאילו מדובר בתיקו האישי.
עוד משהו: אב לסתיו. מוזיקאי חובב. סגן מפקד דבור בסיירת דבורים בחיל הים.

גיל גרוסמן – מנהל מחלקה כלכלית

תואר: כלכלן.
הסמכה: A בוגר Executive M.B.A FINANCE האוניברסיטה העברית ירושלים.
מומחיות: התמחות במימון - הערכת שווי חברות ,בנקאות, שוק ההון והנדסה פיננסית . גיוס אשראי מבנקים קרנות מגינה וקרנות סיוע. 
מוטו: "מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו".
עוד משהו: נשוי לדפנה ואב ל טליה ,עילי ונדב.

סוליצר ערן - מנהל מחלקת ביקורת

תואר: רואה חשבון.
הסמכה: 2004.
מומחיות: ביקורת ועריכת דוחות כספיים.
מוטו: בשביל כבוד צריך לעבוד.
עוד משהו: נשוי ואב לשתי בנות ,שחקן הפועל לב השרון בכדורסל בעבר.

צורף אבי - מנהל מחלקה מקצועית

תואר: רואה חשבון.
הסמכה: 2005.
מומחיות: ניתוח סוגיות מס.
מוטו: האמת חבויה בפרטים הקטנים .
עוד משהו: היסטוריון חובב.