ABOUT

מי אנחנו

רפאל-שיטרוק הוא משרד של אנשים. אנחנו מסתכלים ללקוחותינו בעיניים לפני שאנחנו מסתכלים להם במספרים, במאזנים, ובשורה התחתונה. ואחרי שלמדנו אותם, התוודענו אליהם וירדנו לעומק התמונה, אנחנו יכולים להציע מענה ופיתרון לכל צורך מקצועי בדרך למימוש המטרות, השאיפות, היכולות, והתוכניות שלהם.

רפאל-שיטרוק

הלקוחות שלנו הם ההצלחה הכי גדולה שלנו

לא בכדי לקוחות נשארים איתנו שנים ארוכות: אנחנו חלק מתהליכי השינוי, הצמיחה וההתארגנות שלהם ומלווים בצורה אקטיבית ומחויבת את הלקוח במעטפת של שקט נפשי. כי בלי שקט נפשי לא תתאפשר צמיחה.

משרדינו הוא סך כל האנשים המרכיבים אותו. לכן אנחנו מקפידים לטפח את האנשים שלנו. אנחנו מעודדים אותם להרחיב תחומי ידע ולשכלל התמחויות ועומדים על כך שלא יעבדו בלחץ, מתח ועומס מוגזם. זה לא טוב לנו, וזה לא טוב ללקוחות שלנו.

המשרד הוקם בשנת 1998, ומטפל בלקוחות רבים ומגוונים. אנו נותנים מענה מקיף לצרכים החשבונאיים, העסקיים, הכלכליים, הפיננסיים והמיסויים של הלקוח, ומלווים אותו לאורך כל הדרך.